Moradiña

Moito de Mar e Peixes

A esencia da tradición; o impulso da innovación

Moradiña, empresa pesqueira desde 1981, fornece peixe conxelado a fábricas e distribuidores dentro e fóra de España. Traballamos cunha gran variedade de especies de peixe conxelado como Fletán Negro, Platuxa, Raias, Coreano, Granadero, Can Riscado, Cabra, Pescada, Rosada, Pota, Lura, Bertorella, etc.

Os nosos buques aplican a tecnoloxía do conxelado nos produtos da pesca para poder comercializalos nas mellores condicións. Grazas á unha ampla experiencia no sector e ao permanente traballo de investigación realizado na nosa frota durante anos, conseguimos unha calidade final que nos convirte en pioneiros en tratamento de peixe, capaces de satisfacer as demandas dos nosos clientes e ofrecerlles as mellores solucións, á medida das súas necesidades. “Praia de Sartaxens”, “Praia da Cativa, “Praia de Menduiña Dos”, “Eirado do Costal” e “Santa Mariña”, son os cinco arrastreiros conxeladores que actualmente pertencen á empresa e pescan principalmente nos caladoirs de NAFO, Mar Irminger, Hattom Bank e as illas Malvinas.

Trabajo Buque Arrastrero

Un gran equipo en terra para atender aos que están no mar

Moradiña, S.L. ten no seu personal máis dun centenar de traballadores, na súa maioría da península do Morrazo, adquirindo ao longo dos anos unha responsabilidade e compromiso de xerar emprego e riqueza na comarca.

Apostamos pola fidelización dos nosos traballadores e a atención permanente ás súas familias. Sentimos orgullosos do devandito que se comenta entre a xente do sector:

A xente de Moradiña, xubílase en Moradiña

Caladoiros

Pioneiros no caladoiro de N.A.F.O.”

En 1984, a embarcación Moradiña accedeu á pesqueira da Platuxa no caladoiro de  N.A.F.O. cun técnico de pesca xaponés experto en manipular e preparar este tipo de peixe, sendo un dos primeiros barcos en pescar nesta zona de pesca. Coincidindo coa expulsión da frota española da pesqueira de Namibia e co fin de buscar caladoiros alternativos, en 1990 a empresa Moradiña, S.A., solicitou a primeira campaña de pesca experimental ao Fletán Negro para o barco “Playa de Sartaxens”. Esta campaña culmina co éxito esperado e marca o inicio do desenvolvemento desta pesqueira.

Responsabilidade

CO MEDIO AMBIENTE

Apostamos pola incorporación das mellores tecnoloxías dispoñibles no ámbito da eficiencia enerxética e a xestión ambiental, fomentando que sexan procesos industriais innovadores e compatibles coa sustentabilidade ambiental. Realizamos recollida selectiva de residuos a bordo para o seu posterior reciclaxe en terra, evitando así a contaminación dos océanos.

CON A NOSA SOCIEDADE

Compromiso social na comarca do Morrazo e valores fundamentais da sociedade. Colaboracións con clubs deportivos e asociacións culturais. Programa periódico de doazóns ao banco de Comida, Cruz Vermella, Cáritas, Asociación Española Contra o cancro (AECC), Fundación AFIM (Axuda, Formación e Integración de Persoas con Discapacidade), Fundación FAIBEN (Fundación de Soporte para a infancia e ao Benestar), etc.

COA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Fomos a primeira empresa en embarcar a unha muller titulada en Formación Marítimo Pesqueira a a través do Proxecto REDMAR II.

COA FORMACIÓN

Embarque de estudantes en prácticas do Instituto Politécnico Marítimo do Atlántico. Participación e colaboración co Primeiro Proxecto de Formación Dual do Instituto de Vigo

COA SEGURIDADE
A BORDO

Implementamos e supervisamos rigorosos sistemas de seguridade que velan por todos os actores que interveñen na nosa actividade

Os Nosos Buques

Ao ter os buques factoría, conxelamos o peixe a bordo para obter unha maior calidade. Cando o peixe é capturado en alta mar, é procesado e conxelado de inmediato a unha temperatura de -40º en poucas horas. Este procedemento reduce a oxidación natural e conserva a frescura, impedindo o crecemento microbiano e a perda de nutrientes.

Invertimos en excelencia

As innovacións tecnolóxicas que demanda un sector en continuo movemento, requiren un investimento en modernizar as prestacións dos nosos barcos.
En Moradiña inspirámonos na filosofía de mellora continua, perenne no noso ADN dende 1981, polo que destinamos todos os recursos económicos necesarios para mellorar as nosas capacidades e, do mesmo xeito, as condicións de traballo do noso persoal profesional.

Innovación Pesquera