AVISO LEGAL

 

 

1. Datos da empresa


En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación recóllense os datos identificativos da empresa:

Razón Social: MORADIÑA S.L.
NIF/CIF: A36018604
Datos de inscrición no Rexistro Mercantil: Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra Tomo 1356, Folio 42, Folla PO-10.613
Domicilio Social: C/ Arrecife, 7 – 36940 Cangas (Pontevedra – España)
Teléfono: 986392021

 

2. Propiedade intelectual


O código fonte, deseños gráficos, imaxes, fotografías, sons, animacións, software, textos, así como a información e contidos recollidos neste sitio web están protexidos pola lexislación española sobre dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de MORADIÑA S.L. e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, distribución, difusión, modificación, transformación ou descompilación, nin outros dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen autorización previa. por escrito do mesmo, MORADIÑA S.L.
O usuario, única e exclusivamente, poderá utilizar o material que aparece neste sitio web para uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para realizar actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por MORADIÑA S.L. .
MORADIÑA S.L. velará polo cumprimento das anteriores condicións así como pola correcta utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercendo todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

 

3. Protección de datos persoais


No marco do cumprimento da lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal (LOPD), cuxa finalidade é garantir e protexer, no que respecta ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e en especial dos seus honra e intimidade persoal, MORADIÑA S.L. informa aos usuarios de que neste sitio web non se solicita nin se rexistra ningún dato persoal.

 

4. Varios

A.- MORADIÑA S.L. Non utiliza cookies que permanecerán almacenadas no seu ordenador. As cookies son pequenos ficheiros que o noso ordenador envía ao teu, pero non nos proporcionan información sobre o teu nome nin ningún dos teus datos persoais. Cando o usuario estea a navegar polas páxinas web de MORADIÑA S.L. O servidor onde está aloxado recoñece automaticamente o enderezo IP do seu ordenador, o día e a hora no que comeza a visita, na que abandona a visita, así como información sobre as distintas seccións consultadas. É necesario que o servidor coñeza estes datos para poder comunicarse e enviar a solicitude realizada e que se poida ver en pantalla a través do navegador.

B.- MORADIÑA S.L. poderá modificar, sen previo aviso, a información contida na súa páxina web, así como a súa configuración e presentación.

C.- MORADIÑA S.L. polo presente comprométese a NON REALIZAR PUBLICIDADE ENGAÑOSA. Para estes efectos, polo tanto, non terán a consideración de publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que se poidan atopar ao longo do contido das distintas seccións do sitio web de MORADIÑA S.L., producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompletos ou incompletos. contidas nestas seccións. MORADIÑA S.L., como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo tan pronto como teña coñecemento dos devanditos erros.

D.- MORADIÑA S.L. comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, de conformidade co disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico. Para estes efectos, toda a información enviada AOS CLIENTES de MORADIÑA S.L. non terá a consideración de comunicación comercial. sempre que a súa finalidade sexa manter a relación contractual existente entre o cliente e MORADIÑA S.L., así como a realización de actividades de información, formación e demais inherentes ao servizo que o cliente teña contratado coa empresa.

E.- MORADIÑA S.L. non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable no que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web, a este sitio web e/ou no uso da información contida nel.

F.- MORADIÑA S.L. non se fará responsable dos danos e danos causados ​​ou que se poidan producir, calquera que sexa a súa natureza, derivados do uso da información, dos materiais contidos neste sitio web e dos programas que incorpora. As ligazóns e hipertexto que posibilitan, a través deste sitio web, acceder ao usuario a funcionalidades e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin están baixo o control de MORADIÑA S.L.; A devandita entidade non se fai responsable da información contida nel nin dos efectos que poidan derivarse da devandita información.

G.- MORADIÑA S.L. non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiros poidan facer das marcas, nomes de produtos, marcas que, non sendo propiedade da devandita entidade, aparezan nesta páxina web. Tampouco se fai responsable da integridade, veracidade e licitude do contido dos enlaces aos sitios web aos que se pode acceder desde este sitio web.

H.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que se faga dos servizos, contidos, ligazóns e hipertexto incluídos na páxina web deste sitio web.